Toalety w szkole – czy już czas na koedukację?

Jest rzeczą normalną, że w każdej szkole powinno znajdować się odpowiednie zaplecze sanitarne. Uczniowie muszą bowiem korzystać z toalet na takiej samej zasadzie, na jakiej korzystają osoby dorosłe.

Niestety dość powszechnym problemem jest kłopot z utrzymaniem sanitariatów szkolnych w należytej kondycji technicznej oraz czystości. Sytuacja stopniowo się poprawia, na co spory wpływ ma konkretna szkoła, w której odbywają się zajęcia.

Jednakże od lat coś się nie zmienia – podział szkolnych WC na przeznaczone dla chłopców oraz dziewczyn. To rzecz raczej oczywista praktycznie dla wszystkich uczennic oraz uczniów.

Edumax | Wyposażenie dla szkół i przedszkoli

WC dla chłopców i dziewcząt raczej niezagrożone

Generalnie rzecz biorąc w Polsce nawet nie rozpoczęła się dyskusja o tym, czy w szkołach powinno wprowadzić się toalety koedukacyjne, a więc takie toalety, z których korzystać mogą jednakowo chłopcy, jak i dziewczęta. Temat jest bardzo kontrowersyjny, choć w krajach zachodnich tego rodzaju rozmowy trwają, jednakże trudno mówić o jednoznacznych konkluzjach.

Podział toalet na damskie i męskie jest w kulturze dość mocno zakorzeniony i raczej nie należy spodziewać się, aby w najbliższym czasie na gruncie szkolnictwa miało to zmienić swoje oblicze.