Regulamin pracowni informatycznej – co w nim zawrzeć?

Regulamin powinien być przede wszystkim napisany łatwym językiem oraz zrozumiały dla uczniów, ponieważ to w końcu oni mają się do niego stosować. Z pewnością należy zawrzeć w nim informację o konieczności informacji nauczyciela o stanie technicznym danego komputera jeśli odbiega on od normy. Pomoże to wtedy na ustalenie kiedy doszło do usterki i co mogło być jej przyczyną.

Niezbędna jest dbałość nie tylko o szkolny sprzęt komputerowy, ale także o meble komputerowe: biurka, krzesła, szafki pod komputer, na których ustawiony jest sprzęt. Wilgoć i kurz są wielkimi wrogami elektroniki.

Poza tym, uczniowie powinni przebywać w sali tylko i wyłącznie w obecności nauczyciela. Sprawuje on opiekę nie tylko nad całą klasą, ale też pieczę nad sprzętem komputerowym.

Jak zachować się w sali komputerowej?

Dość istotnym punktem w każdym regulaminie jest zapis o zakazie spożywania napojów oraz jedzenia, gdyż mogą one uszkodzić wyposażenie pracowni komputerowej.

Nie da się bowiem ukryć, że to one bywają bardzo często powodem awarii komputerów. Poza tym, aby chronić bezpieczeństwo sieci informatycznej szkoły, nie powinno się używać własnych nośników pamięci zewnętrznej, chyba że nastąpi to za zgodą nauczyciela. Może to narazić na wirusa nie tylko konkretny komputer, ale też całą sieć.

Ponadto bardzo ważne, zwłaszcza w szkole, jest szanowanie plików innych użytkowników komputera – nieusuwanie ich oraz nieprzywłaszczanie jako swoich.