Przepisy dotyczące sali lekcyjnej

Obowiązujące regulacje prawne związane z tym, jak powinna być zorganizowana szkoła budzą czasami pewne kontrowersje. Nie dla wszystkich są bowiem jasne, a poza tym generują sporą liczbę biurokratycznych procedur, jakie mogą negatywnie wpływać na efektywność nauczania, ale także właściwą i sprawną organizację funkcjonowania szkół. Wśród znanych przepisów można wskazać na przykład te związane z wymogami opisującymi dopuszczalną do pracy z dziećmi salę lekcyjną oraz meble szkolne. Decydują one o tym, jakie wymagania musi spełniać pomieszczenie, w którym mogą być prawidłowo przeprowadzane zajęcia dydaktyczne z udziałem uczniów.

O co konkretnie może tutaj chodzić

Dopuszczalna liczba uczniów na sali – często wyraźnie przekraczana

Wśród uregulowanych kwestii można wskazać na przykład to, ilu uczniów może maksymalnie przebywać na sali w czasie zajęć. Jak to wygląda w realnym życiu? Bywa różnie. Coraz powszechniej wskazuje się na to, że wiele klas jest przepełnionych i co za tym idzie dzieci czy młodzieży na sali jest więcej niż dopuszczają obowiązujące regulacje. Ponieważ jednak pomieszczenia dydaktyczne nie są z gumy, trzeba taki stan rzeczy usankcjonować, a przepełnienie w salach lekcyjnych nie stanowi w tym momencie czegoś nadzwyczajnego.

Nie jest jednak powiedziane, że będzie tak zawsze.

Edumax: Sprzęt sportowy dla szkół