Jak korzystać z tablicy interaktywnej?

Do polskich szkół coraz odważniej wkraczają nowe technologie w edukacji. Rzecz jasna tempo oraz skala tego zjawiska będzie uzależniona przede wszystkim od tego, w jaki sposób będą się zachowywać władze oświatowe oraz dyrektorzy poszczególnych placówek. projektor canon  Jedni są bowiem bardzo otwarci na innowacje, inni z kolei dążą raczej do tego, aby pozostać przy bardziej tradycyjnych rozwiązaniach. Realia pokazują jednak jasno, że przyszłość należy do nowoczesnych narzędzi, w których kluczową rolę odgrywają nowe technologie.

Można wskazać tu jako przykład wszelkiego rodzaju tablice interaktywne, zwane również tablicami multimedialnymi.

Bogate funkcje tablic interaktywnych

Są to urządzenia łączące w sobie funkcje bardzo dużych tabletów z rzutnikami i klasycznymi tablicami.

Można na nich pisać za pomocą specjalnych mazaków, a uzyskane w ten sposób treści zapisywać, przetwarzać na pliki, przesyłać uczniom i poddawać rozmaitej obróbce. Niektóre tablice umożliwiają też wyświetlanie obrazów – zarówno statycznych, jak i dynamicznych z plików cyfrowych.

Trzeba podkreślić, że rozwiązania z tej kategorii nieustannie się rozwijają, więc ich funkcjonalność staje się z modelu na model coraz szersza. Trzeba więc śledzić rozwój tych sprzętów i dobierać je zgodnie z potrzebami dydaktycznymi w szkole czy przedszkolu.