Dyrektor szkoły – jakie ma uprawnienia

Każda szkoła musi mieć swojego dyrektora i jest to sprawa oczywista. Zadaniem kogoś takiego jest kompleksowe zarządzanie szkołą i dbanie o to, aby była ona właściwie przygotowana do różnych form działalności. Potencjał w tym aspekcie jest ogromny, ponieważ rolą dyrektora jest czuwanie nad wszystkimi wymiarami działania placówki. On odpowiada za to, czy w salach znajduje się odpowiednie wyposażenie i w jaki sposób zorganizowane są zajęcia.

Ważne jest jednak to, że dyrektorem nie może zostać ot tak każdy z pedagogów. Konieczne są pewne dodatkowe uprawnienia. Liczą się nie tylko kompetencje formalne Przede wszystkim dyrektor ma zarządzać, a więc musi być menadżerem oświaty. To konkretny zestaw umiejętności oraz kompetencji, których po prostu trzeba się nauczyć.

Odpowiednie specjalistyczne kursy czy też podyplomowe studia są realizowane w całej Polsce. Należy mieć je za sobą, aby móc ubiegać się o stanowisko dyrektorskie w jakiejkolwiek placówce oświatowej. Poza tym znaczenie mają także kompetencje wynikające z cech osobistych. Zwyczajnie nie każdy nadaje się na dyrektora szkoły, nawet jeśli formalnie spełnia wszelkie wymagania przewidziane aktualnymi regulacjami.